Projekti

14/11/2018

Projekt “Edukacijom do zdravlja zubi” 2018.

Cilj je programa je rana edukacija o zdravstvenim navikama kojima se mogu uspješno spriječiti bolesti zubi, prvenstveno rani karijes u dječjoj dobi, osigurati nicanje zdravih trajnih zubi i usvojiti zdrave navike u prehrani. Dodatno, cilj programa je kroz radionicu usmjeriti djecu na prihvaćanje odgovornosti za zdravlje i aktivno sudjelovanje u zdravstvenom odgoju. Program se temelji na Strateškom planu promicanja i zaštite oralnog zdravlja 2015. – 2017. I Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva do 2020. godine, a  provodi se u dječjim vrtićima Karlovačke i Ličko Senjske županije, Sisačko- Moslavačke županije i Općini Gunja koji se nalaze u pretežno ruralnom području s indeksom razvijenosti I i II stupnja (<75%), s nedostatnom mrežom dentalne medicine. ) uz potporu Ministarstva zdravstva RH.

Edukaciju o zaštiti oralnog zdravlja treba početi u skladu s načelima SZO putem informiranja i edukacije posebno usmjerene prema osjetljivim skupinama stanovništva u ranoj dobi djeteta. Kod toga je posebno važna interdisciplinarna komunikacija zdravstvenog i obrazovnog osoblja te roditelja a  usmjerena prema pozitivnim vrijednostima redovite oralne higijene. Dječji vrtići su uz roditelje prve odgojne ustanove na koje se nadovezuje osnovnoškolski sustav sa zdravstvenim odgojem. Edukacija o prevenciji karijesa mora zbog specifičnosti razvoja zubi početi u ranoj dobi i prethodno iskustvo je ukazalo da je to dob od treće  godine uz posebnu pažnju na razvoj prvih trajnih zubi u kasnijim godinama.

Model edukacije o prevenciji karijesa je ujedno prvi korak u razvoju načela samo-odgovornosti djeteta i odgovornosti roditelja i ili odgajatelja za očuvanje zdravlja, koji će se u kasnijim godinama života nadograđivati u školskoj dobi kroz zdravstveni odgoj . Međutim zaštita oralnog zdravlja počinje od rođenja te je ovim programom također obuhvaćena edukacija patronažnih sestara iz domova zdravlja  i njegovateljica djece jasličke dobi.

Ukupni broj korisnika svih dobnih skupina je 2.000 djece. Programske aktivnosti su se provodile putem interaktivnih radionica i vježbi na modelu. Radi se s djecom dobnih skupina 3-6 godina, te djecom u pred školi (6/7 god), a radionicama prisustvuju zdravstveni voditelji vrtića i odgajatelji. U partnerskim županijama edukacijom su uključene također patronažne sestre domova zdravlja s ciljem da u prigodom posjeta rodiljama i mladim majkama ukazuju na mjere zaštite oralnog zdravlja. Radionice se provode i za dječje njegovateljice jaslica. Očekuje se da će program unaprijediti znanje o zaštiti oralnog zdravlja djece, potaknuti rano uključivanje djece u sistematske preglede kod odabranog doktora dentalne medicine i smanjiti pojavnost karijesa.  

Tijekom 2017 i 2018. godine  je u edukacijskom programu sudjelovalo 1.890 djece od treće do sedme godine života, a njihovi su roditelji dobili informativni listić s osnovnim uputama o prevenciji karijesa i vrijednosti preventivnih pregleda djeteta u ordinaciji doktora dentalne medicine.

Evaluacija stečenog znanja tijekom provedbe projekta provedena je na dva načina, prvo kroz likovnu radionicu u kojoj su djeca crtežima izražavala tijekom radionice usvojene poruke i drugo putem upitnika (kviza) na kojem su bile slikom istaknute poruke s radionice a djeca su ih trebala prepoznati i opisati.

Odabrani crteži djece bili su izloženi u sjedištima županije Karlovcu, Sisku i Gospiću uz popratnu promociju projekta u zajednici.

Program se nastavlja u 208/2019 godini uz potporu Ministarstva zdravstva RH.

Fotogalerija:

Projekti

Četvrti dugoročni projekt je Prevencija vršnjačkog nasilja a potaknut je rezultatima istraživanja vršnjačkog nasilja u srednjim medicinskim školama . Nekoliko godina se taj program uspješno provodi u srednjim strukovnim školama u Karlovačkoj županiji...
Više

Kviz

Provjerite koliko vam dijete zna o zaštiti zdravlja zubi! Kliknite i skinite kviz koji sadrži niz pitanja o održavanju zdravlja zubi...
Više

Izložbe i publikacije

Rezultati rada objavljeni su u stručnim časopisima. Javnost je obavještena i senzibilizirana na problem karijesa ne samo kroz publikacije, već organiziranjem izložbi dječjih crteža o zdravlju zubi u više gradova povodom Međunarodnog dana zdravlja...
Više
site stats