Projekti

05/09/2017

Projekt “Edukacijom do zdravlja zubi”

PROJEKT „EDUKACIJOM DO ZDRAVLJA ZUBI“ ODOBREN I FINANCIRAN OD MINISTARSTVA ZDRAVSTVA RH 2016.

Cilj je programa je rana edukacija o zdravstvenim navikama kojima se mogu uspješno spriječiti bolesti zubi, prvenstveno rani karijes u dječjoj dobi, osigurati nicanje zdravih trajnih zubi i usvojiti zdrave navike u prehrani. Dodatno, cilj programa je kroz radionicu usmjeriti djecu na prihvaćanje odgovornosti za zdravlje i aktivno sudjelovanje u zdravstvenom odgoju. Program se temelji na Strateškom planu promicanja i zaštite oralnog zdravlja 2015. – 2017. I Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva do 2020. godine, a planira se provoditi u dječjim vrtićima Karlovačke i Ličko Senjske županije, Sisačko- Moslavačke županije i Općini Gunja koji se nalaze u pretežno ruralnom području s indeksom razvijenosti I i II stupnja (<75%), s nedostatnom mrežom dentalne medicine. Ukupni broj korisnika svih dobnih skupina je 2.000 djece. Programske aktivnosti će se provoditi putem interaktivnih radionica i vježbi s djecom dobnih skupina 3-6 godina, te djeci u predškoli (6/7 god), a radionicama prisustvuju zdravstveni voditelji vrtića i odgajatelji. U partnerskim županijama edukacijom će se obuhvatiti patronažne sestre domova zdravlja s ciljem da u posjetima rodiljama i mladim majkama ukazuju na mjere zaštite oralnog zdravlja. Radionice će se provesti i za dječje njegovateljice jaslica. Očekuje se prihvaćanje preporuka i unapređenje oralnog zdravlja.

U Republici Hrvatskoj je vidljiv izostanak djelovanja dječje i preventivne dentalne medicinske skrbi. Istraživanje provedeno u RH kod šestogodišnjaka prije 2009. godine pokazalo je da je prosječni KEP indeks kojim se mjeri kvaliteta zubi 3,99, a 4,40 u 2013. godini što stavlja RH na predzadnje mjesto u EU (Danska, Njemačka imaju isti indeks 0,7). Karijes kao i većina oralnih bolesti može se spriječiti mjerama koje se moraju usvojiti u ranom djetinjstvu u obitelji i u odgojno obrazovnim ustanovama.Tek je Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012-2020. ukazano na potrebu multisektorskog pristupa u oblikovanju Strateškog plana promicanja i zaštite oralnog zdravlja (MZ.2015.). Dodatni problem u RH je nedostatak stručnjaka izvan većih gradskih središta koji bi provodili edukaciju i preventivne aktivnosti u ranoj životnoj dobi(3-7godina). Edukaciju o zaštiti oralnog zdravlja treba početi u skladu s načelima SZO putem informiranja i edukacije posebno usmjerene prema osjetljivim skupinama stanovništva u ranoj dobi djeteta. Kod toga je posebno važna intersektorska i interdisciplinarna komunikacija zdravstvenog i obrazovnog osoblja te roditelja a usmjerena prema pozitivnim vrijednostima redovite oralne higijene. Dječji vrtići su uz roditelje prve odgojne ustanove na koje se nadovezuje osnovnoškolski sustav sa zdravstvenim odgojem. Edukacija o prevenciji karijesa mora zbog specifičnosti razvoja zubi početi u ranoj dobi i prethodno iskustvo je ukazalo da je to dob od 3.će godine uz posebnu pažnju na razvoj prvih trajnih zubi u kasnijim godinama. Model edukacije o prevenciji karijesa je ujedno prvi korak u razvoju načela samoodgovornosti djeteta i odgovornosti roditelja/odgajatelja za očuvanje zdravlja, koji će se u kasnijim godinama života nadograđivati u školskoj dobi kroz zdravstveni odgoj kao i građanski odgoj. Međutim zaštita oralnog zdravlja počinje od rođenja te se ovim programom predviđa edukacija patronažnih sestara iz domova zdravlja i njegovateljica djece jasličke dobi.

Ličko Senjska županija, Sisačko-Moslavačka i Karlovačka županija imaju područja, pretežno ruralna, s niskim indeksom razvijenosti (veći dio I(<50%) ili II stupnja < 75%)i nepopunjenom mrežom stručnjaka iz dentalne medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Grad Petrinja primjerice u Sisačko Moslavačkoj županiji nema dostatan broj timova doktora dentalne medicine, kao i u općini Gunja. Time je ograničena dostupnost redovitih sistematskih pregleda u predškolskoj dobi kao i edukacija u ranoj dječjoj dobi. Problem prevencije i zaštita oralnog zdravlja je uključena u modul zdravstvenog odgoja “Živjeti zdravo”, ali to je sa stajališta rane prevencije, i stavova Svjetske zdravstvene organizacije nedovoljno rano. Izvanškolsku edukaciju moguće je i potrebno započeti od najranije dobi i najpogodnije mjesto su vrtići, odnosno za djecu koja nisu boravila u vrtićima tada je to predškola koju pohađaju djeca u dobi 6-7 godina.

Program Edukacijom do zdravlja zubi provoditi će se u izabranim dječjim vrtićima tri županije i jedne općine Gunja. Izbor dječjih vrtića je izvršen na temalju kriterija : ruralno područje županija, općine s indeksom razvijenosti I i II (<75%) i/ili nepopunjenom mrežom dentalne medicine. Edukaciju provodi tim stručnjaka specijalista dječje i preventivne dent. med. u organiziranim radionicama, a u timu surađuju također likovni pedagog za dio likovne radionice i volonteri. Program radionica je podešen dobi djece, koja su podijeljena u dvije dobne skupine: mlađu 3-4 god i stariju 5-6 god. Treća skupina djece su djeca 6-7 god. u predškoli u kojoj su i djeca koja nisu boravila u vrtiću, a program radionica za njih je isti kao za djecu starije dobne skupine.

Provođenje edukacije

Radionica za mlađu dobnu skupinu traje oko 60 minuta. Počinje predstavljanjem tima i zatim doktor dentalne medicine-voditelj tima postavlja djeci pitanja o njihovim dosadašnjim postupcima o higijeni usta i zubi i eventualnom posjetu ordinaciji dentalne medicine. Nakon toga slijedi kratka slikovna prezentacija o razvoju zubi, mijeni zubi iz mliječnih u trajne, objašnjava im se što je karijes i koja je uloga bakterija u nastanku karijesa, zašto treba održavati čistoću zubi nakon glavnih obroka. Potom se na modelu čeljusti i modelu lutke pokazuje pravilan način četkanja zubi. Djeca potom samostalno s četkicama vježbaju na modelima. Uz vježbu im se skreće pažnja na važnost hrane koja podržava razvoj zubi (mlijeko, voće, povrće). Nakon toga se djeci na modelu opisuje ordinacija doktora dentalne medicine i sadržaj pregleda, te naglašava važnost redovitog posjeta ordinaciji. Radionica završava kratkim crtanim filmom sadržaj kojeg su glavne poruke o higijeni usta i zubi, te se razgovorom i dodatnim pitanjima ponavlja naučeno.

Radionica za stariju dobnu skupinu traje 90 minuta a počinje pitanjima iz kojih se želi dobiti podatak o higijenskim navikama, eventualnim iskustvima u ordinaciji doktora dentalne medicine i prehrani.Slijedi prikaz nastanka karijesa uz objašnjenje uzroka i mjera prevencije, objašnjenje razloga zašto treba čuvati mliječne zube, osobito šesticu, kontrolirati eventualne promjene u zubu redovitim posjetima doktoru dentalne medicine, te objašnjenje kakova je važnost zdravlja mliječnih zubi za razvoj zdravih trajnih zubi. Voditelj tima pokazuje na modelu čeljusti pravilno četkanje zubi, potrebu zamjena četkica u određenim vremenskim razdobljima, posebno naglašava potrebu dodane higijene usta nakon uzimanja slatkiša. U razgovoru se ponavlja kako se odvija pregled u ordinaciji kako bi se motiviralo djecu da to prihvate bez nelagode i straha. U slijedećih 30 minuta se provodi likovna radionica u kojoj se koristi bojanka “Čitaj, oboji, nauči” i potiče djecu da nacrtaju jedan od detalja koji su zapamtili od poruka. Crtani film u trajanju 7 minuta ponavlja glavne poruke o higijeni i zdravlju zubi. Radionica završava slikovnim testom sa 10 pitanja iz kojih se zaključuje o prihvaćenom i usvojenom znanju. Radionicama prisustvuju odgajatelji i zdravstveni voditelji vrtića kojima se ostavlja edukacijski materijal kako bi mogli s vremena na vrijeme ponoviti sadržaje. Ako vrtićima ne odgovara da radionica traje duže od jednog sata tada se korigira raspored i likovna radionica dogovara za drugi termin.

Svaki vrtić dobiva plakat s osnovnim porukama o prevenciji karijesa koji se postavlja na vidno mjesto u vrtiću za djecu i posjetitelje. Likovna se radionica može odvijati zasebno ako je tako povoljnije za osoblje vrtića o čemu se dogovara voditelj projekta.

Radionica za djecu predškole provodi se na isti način kao i ona za stariju dobnu skupinu, ali odvojeno jer su u toj skupini i djeca koja nisu prethodno bila u vrtićkom smještaju.

Broj djece u pojedinoj radionici je 25. Roditelji djece dobivaju istog dana kada se održava radionica informacijski listić -promotivni materijal s osnovnim porukama o prevenciji karijesa i čuvanju zdravlja zubi.

Radionice za patronažne sestre i njegovateljice jaslica sadržajno će obuhvatiti osnove oralne higijene novorođene djece i djece jasličke dobi kako bi se osnovne poruke prenijele i majkama (roditeljima) djece.

IZVJEŠĆE

     

Projekti

Četvrti dugoročni projekt je Prevencija vršnjačkog nasilja a potaknut je rezultatima istraživanja vršnjačkog nasilja u srednjim medicinskim školama . Nekoliko godina se taj program uspješno provodi u srednjim strukovnim školama u Karlovačkoj županiji...
Više

Kviz

Provjerite koliko vam dijete zna o zaštiti zdravlja zubi! Kliknite i skinite kviz koji sadrži niz pitanja o održavanju zdravlja zubi...
Više

Izložbe i publikacije

Rezultati rada objavljeni su u stručnim časopisima. Javnost je obavještena i senzibilizirana na problem karijesa ne samo kroz publikacije, već organiziranjem izložbi dječjih crteža o zdravlju zubi u više gradova povodom Međunarodnog dana zdravlja...
Više
site stats