Projekti

09/04/2014

Prevencija vršnjačkog nasilja

Program Mladi za Mlade nastavak je četverogodišnjeg projekta, odnosno Mladi za Mlade 1, 2, 3 i 4 koji su održani u srednjoj Medicinsko školi, srednjoj školi Duga Resa, Šumarsko-drvodjeljskoj srednjoj školi i srednjoj Ekonomskoj školi u Karlovcu. Cilj programa Mladi za Mlade 5 je nastavak „borbe“ protiv nasilja među djecom i razvijanje svijesti o ovom problemu putem predavanja i kreativnih radionica.

Program se sastoji od dva osnovna dijela, predavanja o prepoznavanju i borbi protiv nasilja među mladima, pogotovo simboličkog nasilja, te nakon toga angažiranje odabrane skupine srednjoškolaca u izradi prigodnih letaka i plakata koji će svojim sadržajem podupirati borbu protiv nasilja. Cilj je doprinijeti stvaranju održivog modela pružanja pomoći sudionicima vršnjačkog nasilja kroz promociju tolerancije među mladima, razmjenu iskustava, ublažavanje napetost među sukobljenim grupama, zaštitu marginalizirane skupine mladih i uvažavanje njihovih stavova. Specifični cilj projekta je potaknuti učenike da slobodno progovore o problemu nasilja u školi kroz sudjelovanje na tematskim radionicama, zajedničko osmišljavanje i pripremu vizualnog identiteta projekta, letka, plakata i promotivnog materijala. Ciljanu skupinu čini 30 srednjoškolaca. Osnovne aktivnosti su tematske radionice za izgradnju moralno etičkih stavova, samoostvarenje i emocionalnu stabilnost, sudjelovanje učenika u aktivnostima vođenja i promocije projekta te izrade osmišljavanje promotivnih materijala. Rezultat projekta je poboljšana sposobnost samozaštite marginalizirane skupine mladih od vršnjačkog nasilja.

Opis problema
Godišnje se u hrvatskim školama zabilježi preko 2.000 slučajeva nasilničkog ponašanja. Taj broj iz godine u godinu raste. Na osnovu dosad objavljenih rezultata može se s velikom vjerojatnošću zaključiti da je oko 100.000 djece u Hrvatskoj izloženo maltretiranju od strane drugih učenika u školi (www.unicef.hr).
Nasilje možemo opisati kao „uporabu neke sile, čina ili propusta uperene protiv nekoga”. U skladu s tim stručnjaci dijele nasilje na neposredno – ono koje je usmjereno na osobu ili objekt i posredno – ono kojeg karakterizira ogovaranje, omalovažavanje, ruganje, spletkarenje, kleveta, izbjegavanje, ignoriranje, isključivanje iz zajedničkih aktivnosti i sl.

Upravo je posredno ili simboličko vršnjačko nasilje često strategija za rješavanje vršnjačkog sučeljavanja i rješavanja sukoba. To je oblik neprihvatljivog ponašanja djece koji utječe na njihove obrazovne mogućnosti, stvara negativno ozračje u razredu i uzrokuje brojne poteškoće u ponašanju svih sudionika. Vršnjačko nasilje utječe na zdravlje, fizički i psihički život, uspješnost u izvršavanju obaveza i daljnji razvoj djece. Ono ostavlja trag na svim sudionicima takvog ponašanja, na nasilniku, žrtvi i promatraču.

Potaknuti ovim službenim podacima na nacionalnoj razini, stručnjaci Udruge započeli su u 2008. godini istraživanje učestalosti nasilja simboličnog tipa u djece u srednjim školama Karlovca. Istraživanje je provedeno prema međunarodno propisanim standardima, a do sada je provedeno u Medicinskoj školi Karlovac te u Školi za medicinske sestre u Zagrebu kako bi se korelirali relevantni faktori koji mogu utjecati na pojavu nasilja, a to su: veličina grada, razred koji pohađaju, posljedice domovinskog rata, zlouporaba droge i alkohola, utjecaj medija, osjećaj sigurnosti, sklonost depresijama. Rezultati istraživanja su upozorili na problem, odredili ciljne skupine i ukazali na moguće strategije suzbijanja nasilja (učenici su sami predložili aktivnosti za suzbijanje nasilja koje se mogu provoditi u školi).

U Karlovcu srednju školu pohađa oko tri tisuće mladih, te je još toliko djece u osnovnim školama. Važno je osobama koje rade s mladima i samim srednjoškolcima pružiti na primjeren način stručna znanja o ovom iznimno osjetljivom segmentu mladenačkog ponašanja. Nažalost, mehanizmi suzbijanja nasilja među školskom djecom nisu dovoljno poznati među prosvjetnim djelatnicima, a osim toga u Hrvatskoj ima premalo znanstvenih i stručnih istraživanja na temu simboličkog vršnjačkog nasilja. Preventivni programi za simboličko vršnjačko nasilje naglašavaju aktivnosti za podizanje samopouzdanja, jačanje empatije, učenje nenasilnog rješavanja sukoba te primjerenih socijalnih i komunikacijskih vještina. Iznimno je važno znati prepoznati i znati zaustaviti vršnjačko nasilje To znači pružiti na vrijeme pomoć djeci koja trpe nasilje, djeci koja ga čine i djeci svjedocima vršnjačkog nasilja.

Smatramo da je nužno aktivirati lokalnu zajednicu i upotrijebiti sve raspoložive resurse u sprječavanju bilo kakvog oblika nasilja u školama, a posebno među srednjoškolcima.

Aktivnosti
Osmišljeni model aktivnosti u kojem učenici sudjeluju u svim fazama projekta (upravljanje projektom, koordinacija aktivnosti, provedba) se pokazao iznimno učinkovit. Učenici su dosad kroz evaluacijske listiće iskazali zadovoljstvo vlastitim postignućima tijekom trajanja projekta. Uočena je potreba za pripremom stručne brošure za nastavnike i roditelje o prevenciji i prepoznavanju vršnjačkog simboličkog nasilja. Također je potrebno projektnim aktivnostima obuhvatiti srednjoškolce koji nisu sudjelovali u aktivnostima tijekom protekla četiri ciklusa projekta, što je cilj ovog najnovije, petog projektnog prijedloga, obzirom vršnjačko nasilje među mladima nažalost nije problem koji će nestati preko noći.

Poseban naglasak i posebnost ovog projekta jest proaktivno sudjelovanja srednjoškolaca u realizaciji samog projekta. Odnosno, njihov angažman kao autora plakata i slogana koji će pozivati na nenasilje, ali i kao glavnih likova/protagonista na samim plakatima, te sudjelovanje u izradi drugog materijala. Time će srednjoškolci osobno, direktno djelovati u suzbijanju nasilja, promovirajući svojim likom osobni pozitivan stav u svojoj školi, ili razredu. Naime, oni će tako iz uzroka, ili žrtve problema postati njegovo rješenje i mediji uz pomoć kojeg će se doći do konačno rješenja problema, odnosno cilja projekta.

Dakle, izbjeći će se uobičajena i šablonizirana edukacija različitih skupina, nakon čega projekt završava, već će se umjesto toga ovim projektom pokrenuti nova forma razvijanja svijesti mladih vlastitim vrlo konkretnim (su)djelovanjem.

Naime plakat, ili letak na kojem će biti slogan kojeg su osmislili, provođenjem mini natječaja među razredima i plakat, ili letak na kojem će biti oni sami propagirajući nenasilje u manjoj je lokalnoj zajednici kakva je Karlovac, imat će značajan utjecaj i vrlo širok odjek. Sredstva će biti usmjerena i na specifičnu obuku mladih za pružanje pomoći svojim vršnjacima, što također nadilazi šablonizirana predavanja, edukacije i radionice, ili savjetovanja. Predviđeno je zatim i educiranje roditelja, profesora i stručnih osoba u školi (pedagog i psiholog). Izrada plakata sa samim srednjoškolcima inovativno je na lokalnoj razini i potpuno originalan pristup s efektnim ishodom. Jer, u projekt će istovremeno kao dio rješenja biti uključeni protagonisti sukoba, njihove žrtve, ili tek promatrači. Važno je i pružanje stručnog znanja u ovom iznimno osjetljivom segmentu koji još nema potpuno razvijene mehanizme suzbijanja nasilja među školskom djecom.

Očekivani ishodi

  • Ostvareno povećanje razumijevanja ciljne skupine o uzrocima vršnjačkog nasilja i metodama razrješavanja konflikata
  • Ostvareno povećanje emotivne stabilnosti učenika (izgradnja osjećaja samopoštovanja, asertivnosti, iskazivanja emocija, tolerancije i komunikacijskih vještina)
  • Osmišljen model primjerenih metoda, edukacijskih aktivnosti i materijala prikladnih za aktivno sudjelovanja učenika i profesora u aktivnostima za prevenciju simboličkog vršnjačkog nasilja

Projekti

Četvrti dugoročni projekt je Prevencija vršnjačkog nasilja a potaknut je rezultatima istraživanja vršnjačkog nasilja u srednjim medicinskim školama . Nekoliko godina se taj program uspješno provodi u srednjim strukovnim školama u Karlovačkoj županiji...
Više

Kviz

Provjerite koliko vam dijete zna o zaštiti zdravlja zubi! Kliknite i skinite kviz koji sadrži niz pitanja o održavanju zdravlja zubi...
Više

Izložbe i publikacije

Rezultati rada objavljeni su u stručnim časopisima. Javnost je obavještena i senzibilizirana na problem karijesa ne samo kroz publikacije, već organiziranjem izložbi dječjih crteža o zdravlju zubi u više gradova povodom Međunarodnog dana zdravlja...
Više
site stats