Projekti

09/04/2014

Prevencija karijesa i zaštita oralnog zdravlja

Program prevencije karijesa i zaštita oralnog zdravlja u djece obuhvaća promociju zdravlja zubi, promociju zdrave prehrane i prevenciju karijesa. Karijes je danas bez obzira na sva znanja i mogućnosti za njegovu učinkovitu prevenciju najraširenija bolest suvremenog čovjeka. Mogućnost njegovog objektivnog dijagnosticiranja, epidemiološkog praćenja i kontrole rizičnih čimbenika za njegov nastanak svrstavaju zubni karijes u skupinu bolesti koje je moguće izvrsno prevenirati.

S obzirom na trajne posljedice koje karijes ostavlja i troškove koji su tada neizbježni, a bivaju podmireni od strane države kao i pacijenta osobno, opravdano je preventivnim mjerama na svakoj mogućoj razini osigurati redukciju bolesti. Program ima za cilj stvaranje pravilnih stavova djece o zdravlju kroz interdisciplinarni pristup u kojem svi dionici imaju svoje posebno mjesto.

Program je nastao u vrijeme kad je zbog tranzicijskih promjena u zdravstvenoj zaštiti znatno smanjena promocija i prevencija zdravlja zubi u dječjoj dobi. Premda je 2003. godine usvojen Nacionalni program prevencije karijesa koji sadržava niz mjera , njegova je provedba u praksi izostala. Program je u skladu s Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interese djece RH 2006-2012., Konvencijom o pravima djeteta i Strategijom razvoja zdravstva do 2020 godine.

Ciljna skupina su djeca u dobi 3-7 godina koja borave u dječjim vrtićima i/ili maloj školi. U slučaju djece koja su u maloj školi obuhvaćena su i ona koja nisu bila u vrtićkom smještaju. Radionicama su obuhvaćeni osim djece odgajatelji i zdravstveni voditelji u vrtićima, te roditelji.

Od 2007. godine program se provodi u vrtićima gradova i općina županija : Karlovačkoj, Sisačko Moslavačkoj, Ličko Senjskoj, Šibensko Kninskoj, Krapinsko Zagorskoj, Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu. Program se ponavlja godišnje za novoupisanu djecu, njihove roditelje kao i djecu predškola u kojima borave djeca koja prethodno nisu imala vrtićki smještaj.

Promocija programa i obavještavanje javnosti je osigurano putem lokalnih medija, uspješnim izložbama crteža djece s temom prevencije i promocije zdravlja koje se održavaju se u povodu obilježavanja Međunarodnog dana zdravlja.
Opći cilj projekta je unapređenje znanja djece o rastu i razvoju zubi, zaštiti zubi i preventivnim mjerama zaštiti od karijesa.

Specifični ciljevi su:
1. Organizacija projektnih aktivnosti,
2.Edukacija i usvajanja metode pravilnog četkanja i održavanja zubi i usne šupljine, upoznavanje ordinacije doktora dentalne medicine i pregleda, razvijanje pozitivnog stava prema redovitom odlasku u ordinaciju dentalne medicine, razvijanje pozitivnog stava prema zdravstvenom odgoju,
usvajanje zdravog načina prehrane od rane životne dobi i prihvaćanje odgovornosti za brigu o vlastitom zdravlju. Cilj projekta je također
3. Podizanje razine znanja roditelja o važnosti redovitog pregleda zubi djece u ordinaciji izabranog doktora dentalne medicine od rane životne dobi, a posebno u vrijeme nicanja prvog trajnog kutnjaka.
4. Sudjelovanje odgajatelja i zdravstvenog voditelja u radionicama ima za cilj jačanje odgovornosti za provođenja mjera prevencije u lokalnoj sredini. Dodatni cilj je uz održavanje oralnog zdravlja i smanjenje troškova za liječenje zubi u kasnijim godinama života.

Kako se provodi program:

Vrste aktivnosti:
1. Organizacijske aktivnosti:

 • Sastanak svih ravnatelja dječjih vrtića koji djeluju u gradovima i općinama županija i upoznavanje s ciljevima i metodama rada na projektu. Promocija projekta u lokalnim medijima.
 • Priprema rasporeda održavanja radionica po gradovima i općinama u suradnji s ravnateljima ustanova
 • Dostava edukacijskog materijala u vrtiće-plakati, informativni listići za roditelje
 • Obavijest doktorima dentalne medicine u županiji o provođenju projekta i njihovom sudjelovanju.

2. Edukacijska radionica:
Program za djecu:

 • Predstavljanje tima djeci i ostalim sudionicima
 • Uvodno predavanje spec. dječje i preventivne dentalne medicine o razvoju zubi i
 • važnosti zdravlja zubi, te prehrani zdravoj prehrani u rastu i razvoju zubi
 • Učenje pravilnog četkanja zubi na modelu čeljusti i lutke (demonstracija i vježbanje djece)
 • Podjela novih četkica i pasta djeci da bi mogli osobno pokazati kako to rade-uz nadzor doktora.
 • Premaz zubiju s gelom za fluoridaciju (Elmex) i ispiranje vodom.
 • Rasprava s djecom i ispunjavanje odgovora na pitanja u kvizu
 • Gledanje crtanog filma Gric i Grec
 • Likovna radionica

Program za roditelje i odgajatelje: razgovor i upute o potrebi sistematskih pregleda djece u ordinaciji i nadzoru nad održavanjem oralne higijene. Roditelji dobivaju pisane upute na info listiću. Odgajatelji imaju mogućnost rasprave o svim pitanjima vezanim uz oralno zdravlje sa stručnjacima.

Radionica traje ukupno 70 minuta i odvija se u vrijeme koje vrtići odrede kao najpovoljnije s obzirom na dnevni raspored djece. Do sada je to obično bilo između 9-11 sati. Broj djece u radionici 25. Ukupno će se održati najmanje 50 radionica.

Likovna radionica i izložba radova ima za cilj promociju programa u široj zajednici a održati će se u dva grada povodom Međunarodnog dana zdravlja.

3.Evaluacija i procjena kvalitete:
Za djecu iznad 5 godina i djecu u maloj školi pripremljen je kviz kojim se želi provjeriti stečeno
znanje i dobiti informacija o posjetama ordinaciji prije održavanja edukacije.
Dnevnik radionica, potpisuje odgovorna osoba vrtića kao dokaz o izvedbi pojedinih aktivnosti
projekta.

4. Rezultati i ishodi programa:
Promotivne aktivnosti u ciljnoj populaciji proširuju znanje o vrijednosti promocije zdravlja, zdravlju kao vrijednosti svakog pojedinca, a posebno vrijednosti oralnog zdravlja koje na dugi vijek omogućava veću kvalitetu života i manje troškova za liječenje. Kroz radionice se promiču vrijednosti odgovarajućeg pristupa zdravstvenom sustavu odnosno izabranom doktoru dentalne medicine.

Posebno je značajno osnaživanje pojedinca i obitelji u prihvaćanju odgovornosti svakog pojedinca i cijele obitelji o odgovornom ponašanju prema vlastitom zdravlju.

Projekti

Četvrti dugoročni projekt je Prevencija vršnjačkog nasilja a potaknut je rezultatima istraživanja vršnjačkog nasilja u srednjim medicinskim školama . Nekoliko godina se taj program uspješno provodi u srednjim strukovnim školama u Karlovačkoj županiji...
Više

Kviz

Provjerite koliko vam dijete zna o zaštiti zdravlja zubi! Kliknite i skinite kviz koji sadrži niz pitanja o održavanju zdravlja zubi...
Više

Izložbe i publikacije

Rezultati rada objavljeni su u stručnim časopisima. Javnost je obavještena i senzibilizirana na problem karijesa ne samo kroz publikacije, već organiziranjem izložbi dječjih crteža o zdravlju zubi u više gradova povodom Međunarodnog dana zdravlja...
Više
site stats